مدرسه ابتدائی پسرانه کوشا

فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان غیر دولتی کوشا و کلاس ششم

شعر بسیار زیبا از حافظ

در نظر بازي ما بي بصران حيراننـــــد

عاقلان نقطه پرگار وجــــــــودند ولي

جلوه­گاه رخ او ديده من تنها نيست

وصف رخساره خورشيد زِ خفاش مپرس

مفلصانيم و هواي مـــي و مطرب داريم

عهد ما با لب  شيرين دهنان بست خدا

لاف عشق و گره از يار زهي لاف دروغ

مگرم شـــــــــيوه چشم تو بياموزد کار

گر به نزهتگه ارواح بـرد بوي تو باد

زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه باک

من چنينم که نمودم دگر ايشان دانند

عشق داند که در اين دايره سرگردانند

ماه و خورشيد هم اين آينه مي­گردانند

کاندر اين آينه صاحب نظران حيرانند

آه اگر خرقه­ي پشمين به گرو نستانند

ما همه بــــنده و اين قوم خداوندانند

عشــــق بازان چنين مستحق هجرانند

ور نه مستوري و مستي همه کس نتوانند

عقل و جان گوهر هستي به نثار افشانند

ديو بگريزد از آن قوم که قـــــران خوانند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 14:49  توسط مسعود   |